Brandaanstraat 60

  • Status onder bod
  • Adres Brandaanstraat 60
  • Plaats rotterdam
  • Buurt N/A
  • Oppervlakte
    430 m2

Informatie

Namens de gemeente Rotterdam verkopen wij, middels een openbare inschrijving, een (bouw)terrein ter grootte van ca. 4.420 m² met daarop een vrijstaand bedrijfsgebouw ter grootte van ca. 430 m² en deels verhardingen plaatselijk bekend als Arthurweg te Rotterdam-IJsselmonde. De grond wordt in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven, waarvan de canon volledig is afgekocht. Het betreft een groot (voor)terrein voorzien van een asfaltlaag. Het terrein is volledig afgescheiden middels een hekwerk en 2 stalen draaipoorten. De aanwezige bedrijfsruimte (bouwjaar omstreeks 1969) is onder andere voorzien van een gefundeerde betonvloer, overheaddeur (hoogte ca. 4 meter), elektriciteitsaansluitingen waaronder krachtstroom, verwarming, water toe- en afvoeren alsmede brandblusvoorzieningen. De vrije hoogte van de bedrijfsruimte bedraagt ca. 4 – 6 meter.

Het object kan worden bekeken op onderstaande kijkdagen:
Woensdag 29 augustus 10.00-12.00 uur
Dinsdag 4 september 14.00-16.00 uur
Donderdag 6 september 10.00-12.00 uur

Het onderhavige onroerend goed zal worden verkocht in de huidige staat In de huidige staat, met alle eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, “As is Where is”.

Specificaties:
– Deels verhard terrein omsloten met een hekwerk;
– (Her)ontwikkeling locatie;
– Bestaand bedrijfsgebouw van ca. 430 m²;
– Goede ligging aan Rijksweg A16;
– Krachtstroominstallatie;
– Verwarming middels heater;
– Lokale warmwatervoorziening;
– Brandslanghaspels;
– 2 stalen toegangspoorten.

Locatie:
Het object is gelegen in de deelgemeente IJsselmonde, nabij de op- en afritten van de rijksweg A-16. De hoofdingang van het
betreffende terrein is gelegen aan de Arthurweg, welke in het verleden slechts ontsloten was via de busbaan en voor overig
verkeer dan ook niet te bereiken was. Er is door de gemeente een verkeersaanpassing doorgevoerd zodat de entree van de locatie nu zowel via Rijksweg A-16 als via de wijk Oud-IJsselmonde toegankelijk is.

Auto:
Het object is gelegen in de deelgemeente IJsselmonde, nabij de op- en afritten van de rijksweg A-16 en de Van Brienoordbrug die Rotterdam-Zuid verbindt met het noordelijke deel.

Openbaar vervoer:
Met het openbaar vervoer is de Brandaanstraat bereikbaar middels buslijnen 140 en 183.

Oppervlakte:
(Bouw)terrein ca. 3.390 m²
Bedrijfsgebouw ca. 430 m²

Kadastrale gegevens:
Het object zal in eeuwigdurende erfpacht worden uitgegeven, waarvan de canon volledig is afgekocht en waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zullen zijn.
Nummer(s): 6268
Gemeente: IJSSELMONDE
Sectie: D
grootte 44 are en 20 centiare (4.420 m²)

Bestemming:
Binnen het bestemmingsplan “Oud- IJsselmonde”, vastgesteld d.d. 1 juni 2017 is het object bestemd om te worden gebruikt als
“bedrijven tot en met cat. 3.1″. Het terrein mag ontwikkeld worden, waarbij een maximaal bebouwingspercentage van 80 % en een maximale bouwhoogte van 8 meter gelden.

Asbest:
Conform het opgestelde asbestinventarisatieonderzoek d.d. 26-01-2011 zijn er tijdens het onderzoek geen asbestverdachte toepassingen aangetroffen. Een kopie van het rapport is beschikbaar in de Dataroom van het object.

Koopprijs:
Wij nodigen gegadigden uit een schriftelijke bieding uit te brengen. Biedingen kunnen worden uitgebracht tot en met vrijdag 28
september 2018, 11.00 uur ten kantore van de notaris, Schaap & Partners te Rotterdam t.a.v. Mr. R.T. Reijnders.

Kosten:
De kosten van de overdracht, waaronder doch niet uitsluitend begrepen de notariskosten, kadastrale kosten en de
overdrachtsbelasting, zijn voor rekening van koper, met dien verstande dat de kosten verband houdende met het eventueel
doorhalen van hypotheken, beslagen e.d. voor rekening van verkoper komen. De koopsom is vrij van BTW.

Aanvaarding:
De onroerende zaak wordt voetstoots (“as is where is”) verkocht en overgedragen met alle daarbij behorende rechten en
aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, en vrij van
hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

Notaris:
Als instrumenterend notariskantoor is Schaap & Partners te Rotterdam aangewezen.

Zekerheidstelling:
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal koper het instrumenterend notariskantoor uiterlijk 10
werkdagen na het ondertekenen van de vestigingsovereenkomst in bezit stellen van een bankgarantie dan wel waarborgsom
van tenminste 10 % van de koopsom.

Overeenkomst:
Een vestigingsovereenkomst erfpacht conform het model van de Gemeente Rotterdam.

Overige:
Nadere informatieverstrekking inzake deze verkoop verloopt middels een Dataroom. Voor toegang tot de Dataroom kunt u contact opnemen met BRiQ real estate.

Ligging

Interesse in dit object?

Vergelijkbare objecten