Crooswijkseweg 82–84

  • Status beschikbaar
  • Adres Crooswijkseweg 82–84
  • Plaats rotterdam
  • Buurt N/A
  • Huurprijs € 4.665,- p/m
  • Oppervlakte
    280 m2

Informatie

Voor verhuur is beschikbaar de winkelruimte gelegen aan de Crooswijkseweg 82-84 te Rotterdam. Het betreft ca. 280 m² gelegen op de begane grond. De winkelruimte heeft een breed front en ligt tegenover DAS Supermarkt en nabij vispaleis Mercan en de Kruidvat. De winkelruimte is momenteel in gebruik door Wibra.

OPLEVERINGSNIVEAU
De winkelruimte wordt als casco verhuurd.

De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.

OPPERVLAKTE
Begane grond ca. 280 m²

LIGGING
De Crooswijkseweg is dé winkelstraat van Crooswijk en kenmerkt zich door de combinatie van grote bekende en erkende retailers en kleine lokale retailers. Er wordt een grote diversiteit aan producten en diensten aangeboden voornamelijk gericht op de dagelijkse boodschappen. Het gemeentelijk beleid is er op gericht om van het winkelgebied een wijkwinkelcentrum te maken. Momenteel zijn er ca. 32 verkooppunten in het winkelgebied verdeeld over winkels, horeca en dienstverlening.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid is zowel per openbaar vervoer als per eigen vervoer goed te noemen. De op- en afritten van het Rijkswegennet zijn binnen enkele autominuten bereikbaar. De halte van buslijn 38 en tramlijn 7 zijn aan de Crooswijkseweg gelegen en hebben een directe verbinding met centraal station Rotterdam.

PARKEREN
Bij de winkelruimte zijn op de openbare weg voldoende (betaalde) parkeerplekken aanwezig.

HUURPRIJS
Winkelruimte € 4.665,- Per maand
De huurprijs dient vermeerderd te worden met de geldende BTW.

BTW
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

SERVICEKOSTEN
Huurder is een nader vast te stellen voorschotbedrag servicekosten verschuldigd inzake een pakket leveringen en diensten welke nog door de verhuurder zullen worden vastgesteld.

HUURBETALING
De huurbetaling geschiedt per kwartaal bij vooruitbetaling.

HUURTERMIJN
5 jaar met telkenmale een verlengingsperiode van 5 jaar.

HUURCONTRACT
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), model 2003.

ZEKERHEIDSTELLING HUUR
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een bankgarantie stellen bij een erkende Nederlandse bankinstelling, ter grootte van drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI- alle huishoudens (2006 =100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

HUURPRIJSHERZIENING
Verhuurder heeft het recht om na een periode van 5 jaar toetsing en aanpassing van de huurprijs te verlangen en vervolgens steeds na een periode van tenminste 5 jaar de laatste huurprijsaanpassing aan de markt. Partijen zullen elkaar 3 maanden voor afloop van een huurtermijn schriftelijk berichten omtrent de gebruikmaking van de mogelijkheid de huurprijs te herzien.

AANVAARDING
In overleg.

Ligging

Interesse in dit object?

Caroline van Leeuwe

Real Estate Agent | Office +31 (0)10 511 99 55 vanleeuwe@briq.nl

Vergelijkbare objecten