De Brauwweg 52–66

  • Status beschikbaar
  • Adres De Brauwweg 52–66
  • Plaats schiedam
  • Buurt N/A
  • Huurprijs € 50,- per m2 p/j
  • Oppervlakte
    3.325 m2
    In units vanaf 100 m2

Informatie

Omschrijving De Brauwweg 52-66
In totaal circa 3.325 m² kantoorruimte te huur per kantoorruimte vanaf 100 m² of per verdieping vanaf 1.042 m². De kantoorruimten maken onderdeel uitmaken van het kantoor-/bedrijfscomplex Klaverstede gelegen aan de Brauwweg op het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder te Schiedam en zijn gelegen in toren 2. Momenteel is er nog kantoorruimte beschikbaar op de 1e, 2e en 3e verdieping van het gebouw.
Bij uw kantoorruimte zijn tevens parkeerplaatsen te huur welke zijn gelegen op het eigen terrein van het gebouw.

Ligging en bereikbaarheid:
De objecten zijn direct gelegen aan de op- en afrit van de A-20 die is verbonden met de ringweg van Rotterdam (A20/A13/A4).De locatie is met het openbaar vervoer uitstekend te bereiken.

Oppervlakte:
Te huur per kantoorruimte vanaf 100 m²
Te huur per verdieping vanaf 1.042 m²
Totale metrage van het gebouw is 7.943 m² waarvan ca. 3.325 m² beschikbaar is voor verhuur.
Voor de plattegronden verwijzen wij u naar de brochure.

Huurprijs:
De huurprijs voor de kantoorruimte bedraagt:
€ 50,00 per m² per jaar exclusief BTW en servicekosten.
Parkeren parkeergarage alsmede op eigen terrein:
De huurprijs voor de parkeerplaatsen: € 450,- per plaats per jaar exclusief BTW en servicekosten.

Parkeren:
In totaal zijn er 80 parkeerplaatsen te huur op het eigen terrein.

Opleveringsniveau:
In huidige staat onder meer voorzien van:
– Nieuw systeemplafond;
– Nieuwe vloerbedekking;
– Bestaande pantry;
– Bestaande toiletten.
Tevens bestaat de mogelijkheid om in overleg met verhuurder een vloer volledig naar eigen wens op te leveren en te verbouwen.

Bestemming:
Conform bestemmingsplan Spaanse Polder en ’s-Gravenland: Kantoorruimte, trainingsruimte, archiefruimte en parkeerplaatsen.

Servicekosten:
De vaste bijdrage voor de service- en energiekosten is gelijk aan € 35,- per m² vvo per jaar, te vermeerderen met BTW voor de navolgende leveringen en diensten:
Energielevering
– Levering van elektra, inclusief vastrecht;
– Levering van verwarming c.q. gas;
– Waterlevering;

Servicediensten:
– Periodiek onderhoud/schoonmaak van parkeerterrein en parkeergarage;
– Periodieke controle van CV-installatie, inclusief het verhelpen van storingen;
– Periodieke controle van technische installaties en standleidingen;
– Periodiek onderhoud topkoeling en luchtbehandeling inclusief revisie van lijnroosters;
– Periodiek onderhoud van toegangsdeuren;
– Periodiek liftonderhoud inclusief jaarlijkse controle (Liftinstituut);
– Periodieke controle van hemelwaterafvoer, goten en daken;
– Schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes, toiletten en gangzones;
– Periodiek onderhoud van brandblusmiddelen, brandhaspels.

Huurbetaling:
Per kwartaal vooruit te voldoen.

Huuringangsdatum:
In overleg, doch op korte termijn mogelijk.

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in juli 2003.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Omzetbelasting:
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de
gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Voorbehoud:
Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door directie eigenaar.

Algemeen:
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door BRiQ real estate B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig rechten ontlenen.

Ligging

Interesse in dit object?

Alexander Koevermans

Real Estate Agent | Office +31 (0)10 511 99 55 alexander@briq.nl

Vergelijkbare objecten