Dordtselaan 16A

  • Status verhuurd
  • Adres Dordtselaan 16A
  • Plaats rotterdam
  • Buurt N/A
  • Oppervlakte Afmetingen op aanvraag

Foto's

Informatie

OMSCHRIJVING
Thans is voor verhuur beschikbaar ca. 70 m² winkelruimte/kantoorruimte alsmede 70 m² kelderruimte gelegen aan de Dordtselaan 16 A te Rotterdam.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt door verhuurder aan huurder in de huidige staat opgeleverd en in cascostaat verhuurd.

De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.

LOCATIE
Dordtselaan 16A is gelegen in de Tarwewijk, de Dordtselaan bestaat voornamelijk lokale retailers en dienstverleners alsmede enkele horecabedrijven. Het is een drukke doorgaande weg richting het centrum van Rotterdam en winkelcentrum Zuidplein en Ahoy. Metrostation Maashaven is op enkele honderden meters afstand van de winkelruimte gelegen.

OPPERVLAKTE
Begane grond ca. 70 m²
Kelderruimte ca. 70 m²

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid per eigen vervoer als openbaar vervoer is zeer goed te noemen.

HUURPRIJS
€ 975,- exclusief btw per maand.

BTW
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

SERVICEKOSTEN
Huurder dient zelf contracten te sluiten met energieleveranciers t.b.v. de nutsvoorzieningen.

HUURBETALING
De huurbetaling geschiedt per kwartaal bij vooruitbetaling.

HUURTERMIJN
Vijf jaar met telkenmale een verlengingsperiode van vijf jaar.

HUURCONTRACT
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), model 2012.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een bankgarantie stellen bij een erkende Nederlandse bankinstelling, ter grootte van drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI- alle huishoudens (2015 =100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

HUURPRIJSHERZIENING
Verhuurder heeft het recht om na een periode van 5 jaar toetsing en aanpassing van de huurprijs te verlangen en vervolgens steeds na een periode van tenminste 5 jaar de laatste huurprijsaanpassing aan de markt. Partijen zullen elkaar 3 maanden voor afloop van een huurtermijn schriftelijk berichten omtrent de gebruikmaking van de mogelijkheid de huurprijs te herzien.

AANVAARDING
In overleg.

OPZEGTERMIJN
12 maanden.

Ligging

Interesse in dit object?

Caroline van Leeuwe

Real Estate Agent | Office +31 (0)10 511 99 55 vanleeuwe@briq.nl

Vergelijkbare objecten