Freericksplaats 1A

  • Status beschikbaar
  • Adres Freericksplaats 1A
  • Plaats rotterdam
  • Buurt N/A
  • Huurprijs € 69.000,-
  • Oppervlakte
    215 m2

Informatie

Een zeer representatieve winkelruimte op een unieke hoeklocatie in de dorpskern van Hillegersberg.
De winkelruimte is in totaal ca. 215 m² groot met een front van ca. 17 meter en is als volgt ingedeeld:
– ca. 135 m² winkelruimte op de begane grond;
– ca. 70 m² opslagruitme in de de kelder;
– ca. 10 m² ondersteunende kantoorruimte op de eerste verdieping.
Achter de winkelruimte is een tuin gelegen, welke middels openslaande deuren bereikbaar is. Desgewenst is het mogelijk een groter metrage te huren middels een koppeling met de naastgelegen winkelruimten op de Freericksplaats.

De Freericksplaats kenmerkt zich, tezamen met de Bergse Dorpsstraat, Weissenbruchlaan en Streksingel als het winkelgebied van Hillegersberg. Er zijn veel verschillende branches vertegenwoordigd, in omvang wordt een groot deel van het aanbod bepaald door dagelijkse artikelen welke worden aangevuld met niet-dagelijkse aanbod. Veel bekende en erkende retailers zijn er gevestigd, zoals Tommy Hilfiger, Pauw, Van den Assem, Superdry, Repeat, RiverWoods, Simon Levelt, Douglas, Rituals, J.C. Hair, Hema, L’Altradonna en Blokker.

Tevens zijn in het winkelgebied diverse horecagelegenheden gevestigd, zoals Gauchos, Facet, Abrazzo, Mendoza, Restaurant Three en binnenkort opent aan de Freericksplaats een nieuwe horecagelegenheid: Juffrouw van Zanten.

Locatie:
De Freericksplaats en omgeving is te typeren als een toegankelijk winkelgebied. Er zijn veel verschillende branches vertegenwoordigd. In omvang wordt een groot deel van het aanbod bepaald door dagelijkse artikelen met supermarkten en vers speciaalzaken. De concentratie van het dagelijks aanbod is grotendeels gesitueerd aan de Argonautenweg. Het aanvullende en niet dagelijkse aanbod is met name te vinden aan de Freericksplaats, Bergse Dorpsstraat en Weissenbruchlaan.

Bereikbaarheid:

Auto:
De bereikbaarheid is zowel per openbaar vervoer als per eigen vervoer goed te noemen. De op- en afritten van de Rijksweg A20 zijn binnen enkele autominuten bereikbaar.

Openbaar vervoer:
Haltes van tramlijn 4 alsmede van de buslijnen 35/174 zijn in de Bergse Dorpsstraat gelegen.

Parkeren:
Betaald parkeren op de openbare weg.

Oppervlakten:
– Begane grond ca. 135 m²
– Kelder ca. 70 m²
– 1e verdieping ca. 10 m²

Opleveringsniveau:
De winkelruimte wordt in de huidige staat opgeleverd en in cascostaat verhuurd.

De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.

Huurprijs:
De huurprijs van de winkelruimte bedraagt €69.000,– per jaar, te vermeerderen met BTW.

Betaling:
Betaling van de huur en eventuele servicekosten geschiedt per maand vooruit.

Huurtermijn(en):
5 jaar + aansluitende verlengingsperioden van telkenmale 5 jaar.

Zekerheidsstelling:
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie stellen bij een in Nederland erkende bankinstelling, ter grootte van tenminste drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI- alle huishoudens (2015 =100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Omzetbelasting:
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur.
Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

Overeenkomst:
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) voor winkelruimte en horecaruimte, versie oktober 2012, met bijbehorende algemene bepalingen.

Disclaimer:
BRiQ real estate B.V. heeft deze vrijblijvende projectinformatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid ervan. Op alle teksten en beelden in deze vrijblijvende projectinformatie berust het copyright bij BRiQ real estate B.V. Dit houdt in, dat er niets zonder toestemming van BRiQ real estate B.V. mag worden gekopieerd. Deze vrijblijvende projectinformatie dient slechts als indicatieve informatieverstrekking en kan nimmer worden beschouwd als aanbieding c.q. offerte.

Interesse in dit object?

Caroline van Leeuwe

Real Estate Agent | Office +31 (0)10 511 99 55 vanleeuwe@briq.nl

Vergelijkbare objecten