Geyssendorfferweg 25–27

  • Status beschikbaar
  • Adres Geyssendorfferweg 25–27
  • Plaats rotterdam
  • Buurt N/A
  • Huurprijs € 69,- per m2 p/j
  • Oppervlakte
    11.099 m2
    In units vanaf 5.522 m2

Informatie

Nederland wordt al jarenlang beschouwd als de logistieke Gateway to Europe. Het Rotterdamse haven gebied geldt als het begin van deze Gateway. Het gebied is voor veel bedrijven een gewilde locatie waaruit zij hun opslag- en distributie activiteiten ontplooien.

De Rotterdamse Waalhaven bestaat inmiddels ruim 100 jaar en is het grootste gegraven havenbassin ter wereld. De Waalhaven heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de haven en is nog steeds een gebied met hoge economische waarde. De Waalhaven is gelegen binnen de ruit van Rotterdam waardoor het een van de best bereikbare bedrijventerreinen binnen het het Havengebied Rotterdam is. Om deze unieke positie te behouden en te verbeteren zet het de Gemeente Rotterdam in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam zich al geruime tijd in voor revitalisering van het gebied. Delin Capital Asset Management is hier als ontwikkelaar van hoogwaardige distributiecentra mede bij betrokken.

Op de hoek van de Geyssendorfferweg en De Van Weerden Poelmanweg heeft Delin het DCAM Waalhaven ontwikkelt met een totale grootte van circa 13.000 m² een hoogwaardig DC bestaande uit 2 units met ieder ca. 5.500 m² magazijnruimte.

OPPERVLAKTEN
Unit 1
bedrijfsruimte: ca. 5.445 m²
kantoor: ca. 398 m²
mezzanine: ca. 466 m²
5 loadingdocks, 1 overheaddeur op de begane grond en 22 parkeerplaatsen.

Unit 2
bedrijfsruimte: ca. 5.472 m²
kantoor: ca. 563 m²
mezzanine: ca. 412 m²
5 loadingdocks, 1 overheaddeur op de begane grond en 21 parkeerplaatsen.

BESTEMMING:
Bedrijfsdoeleinden t/m millieucat. 3.2

VOORZIENINGEN:totaal laodingdocks
Bedrijfsruimte:
• Vrije opslaghoogte van 12,2 meter;
• 10 docks, voorzien van automatische elektrische deuren (3 x 3 meter);
• 2 automatische elektrische overhead deuren op de begane grond (4 x 4,5 meter);
• Vloerbelasting van 5.000 kg/m² met een maximum puntbelasting 8.000 kg;
• Vloer vlakheid DIN 18202 tabel 3, zeile 4;
• Brandslanghaspels, brandalarm en evacuatie systeem;
• Heater;
• Led verlichting;
• Oplaadstation voor voorheftrucks – 1 outlet per 1.000 m²;
• Gedeelde sprinklerinstallatie (ESFR).

Kantoorruimte:
• VRF koelings- en verwarmingssysteem;
• Energie efficiënt hitte terugbrengsysteem ;
• Brandslanghaspels, brandalarm en evacuatie systeem;
• Gedeelde sprinklerinstallatie (ESFR);
• LED verlichting met een gemiddelde licht intensiteit van 500 lux bij de bureaus;
• Dames- en herentoiletten;
• Hoogwaardig afgewerkte muren, vloeren en plafonds.

Mezzanine:
• Vloerbelasting van 500 kg/m²;
• 12 meter diep;
• Ramen voor natuurlijke lichtinval;
• Stalen balustrade.

BEREIKBAARHEID
Door de ligging binnen de ruit van Rotterdam, vrijwel direct aan de A15 (Maasvlakte – Nijmegen) is Distripark Waalhaven uitstekend bereikbaar via afslag 18-Pernis richting Heijplaat. De A15 is de belangrijkste verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied en wordt momenteel verbreed tot aan Vaanplein met als doel: minder files en een betere doorstroming. Het project Verbreding A15 is sinds 2015 gereed.

HUURPRIJS:
Huurprijs bedrijfsruimte : € 69,50 per m² per jaar
Huurprijs kantoorruimte : € 125,– per m² per jaar
Huurprijs mezzanine : € 30,– per m² per jaar

Alle huurprijzen zijn exclusief b.t.w. en voorschot servicekosten prijspeil juli 2019.

SERVICEKOSTEN
Nader op te geven

BTW
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

HUURBETALING
De huurbetaling geschiedt per maand bij vooruitbetaling.

HUURCONTRACT
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), model 2015.

HUURTERMIJN
5 jaar + 5 optiejaren.

ZEKERHEIDSTELLING HUUR
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een bankgarantie stellen of een waarborgsom storten, ter grootte van tenminste drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

BESCHIKBAARHEID:
Q1 2020

De gepresenteerde foto`s zijn impressies.

INFORMATIE:
BRiQ real estate BV
Tel 010-5119955
mail: info@briq.nl

Interesse in dit object?

Vergelijkbare objecten