Gieterijstraat 40

  • Status beschikbaar
  • Adres Gieterijstraat 40
  • Plaats ridderkerk
  • Buurt N/A
  • Huur- / Koopprijs € 950,- p/m / € 185.000,- k.k.
  • Oppervlakte
    92 m2
    In units vanaf 46 m2

Informatie

TE HUUR/TE KOOP een moderne kantoorruimte welke in 2010 onder architectuur is gebouwd bestaande uit twee lagen van ca. 92 m² kantoorruimte gelegen aan de Gieterijstraat 40 nabij Ridderkerk-Centrum. Het kantoor beschikt over een compleet en net opleverniveau met o.a. verwarming, airco en net sanitair. Het object maakt onderdeel uit van een bedrijfs-verzamelcomplex verdeeld in 3 kantoorunits met ieder een eigen entree. De kantoorunit is zeer hoogwaardig afgewerkt en o.a. voorzien van vloerverwarming en LED verlichting.

BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN
– 92 m² kantoorruimte;
– 1 eigen parkeerplaats, alsmede ruime openbare parkeergelegenheid in de directe omgeving;
– De huurprijs van de kantoorruimte bedraagt €950,– per maand, te vermeerderen met servicekosten en BTW;
– Het voorschot servicekosten bedraagt €45,– per maand, te vermeerderen met BTW;
– Vraagprijs € 185.000,– KK excl. BTW.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
In de directe omgeving zijn o.a. gevestigd: Bouwmarkt Gamma, supermarkt Dirk van den Broek, fitnessecentrum Basic Fit, woonwinkel Roobol, alsmede diverse kantoor- en bedrijfsactiviteiten.
De locatie biedt middels de Rotterdamseweg uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15 (Europoort-Rotterdam-Gorinchem), A16(Rotterdam-Dordrecht-Breda) en A29(Rotterdam-Zierikzee). Per openbaar vervoer is het object middels busverbinding goed bereikbaar.

PARKEREN
1 eigen parkeerplaats, alsmede ruime openbare parkeergelegenheid in de directe omgeving.

BESTEMMINGSPLAN
Kantoordoeleinden

VERGUNNINGEN
De koper of huurder is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen, zoals bijvoorbeeld milieuvergunningen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Bouwaard algemeen:
– Onderheide fundering;
– onderheide betonvloer;
– opbouw staalconstructie;
– betonnen verdiepingsvloer;
– gevels deels metselwerk en deels metalen gevelbeplating op isolerende binnendozen;
– aluminium kozijnen met isolerende beglazing;
– geïsoleerd staaldak voorzien van bitumineuze dakbedekking;
– meterkast met aansluitingen voor elektra, gas, water en telefoon;
– brandslanghaspel.

Voorzieningen/specificaties:
– Indeling begane grond: kantoorruimte met pantry en toiletruimte;
– indeling verdieping: kantoorruimte met spreekkamer;
– wanden afgewerkt met gesausd glasweefsel;
– systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, vrije hoogte ca. 2,69 meter;
– ruime daglichttoetreding;
– verwarming middels c.v.-installatie en radiatoren;
– koeling middels airco-splitunits;
– pantry met onder- en bovenkastjes op de begane grond;
– betegelde toiletruimte met voorportaal voorzien van fonteintje;
– hardhouten trapopgang;
– wandgoten;
– op de kantoorverdieping is middels glazen scheidingswanden een spreekkamer gerealiseerd

OMZETBELASTING
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend

HUURBETALING
De huurbetaling geschiedt per maand bij vooruitbetaling.

HUURCONTRACT
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), model 2015.

HUURTERMIJN
5 jaar met 5 verlengingsjaren, ieder andere termijn in overleg.

ZEKERHEIDSTELLING HUUR
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een bankgarantie stellen bij een erkende Nederlandse bankinstelling, ter grootte van tenminste drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI- alle huishoudens (2015 =100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

ZEKERHEIDSTELLING BIJ KOOP
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom is van toepassing op de transactie welke beschreven in bovenstaande informatie.

OMZETBELASTING BIJ KOOP
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub A van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper opteren voor een BTW belaste verkoop.

MILIEU
Het is verkoper/verhuurder niet bekend, of er sprake is van enige vorm van verontreiniging en/of aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen (bodem, grondwater, asbest e.d.) en/of aanwezigheid van ondergrondse olietanks. Elke aansprakelijkheid hieromtrent van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd die uit de aanwezigheid van bodem- en of grondwaterverontreiniging in de onroerende zaak kan voortvloeien.

ZAKELIJK(E) RECHT(EN)
Koper dient alle erfdienstbaarheden, bijzonder lasten en beperkingen, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en beperkte rechten, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.
Voor nadere informatie zie de laatste akte van levering.

OVERIGE CONDITIES
Algemeen:
Deze informatie is uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden onze opdrachtgevers en BRiQ real estate B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door BRiQ real estate B.V. en/of haar opdrachtgever.

Reclamevoering:
Uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van eigenaar/verhuurder.

Voorbehoud:
Mogelijke verkooptransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het complex. Tot het moment dat voornoemde goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Interesse in dit object?

Vergelijkbare objecten