Jacob van Campenplein 120

  • Status beschikbaar
  • Adres Jacob van Campenplein 120
  • Plaats rotterdam
  • Buurt N/A
  • Huurprijs € 20.000,-
  • Oppervlakte
    159 m2

Informatie

Voor verhuur is beschikbaarr ca. 123 m² winkel-/praktijkruimte alsmede ca. 35 m² entresol aan het Jacob van Campenplein 120 te Rotterdam.

De winkelruimte is gelegen in buurtwinkelcentrum het Jacob van Campenplein. Het winkelcentrum heeft een buurtverzorgend karakter en voorziet in zowel de dagelijkse als niet-dagelijkse boodschappen. Tevens zijn er enkele horecabedrijven gevestigd op het plein.  

Bereikbaarheid auto:
Goed bereikbaar. Nabij op- en afritten A16 en A20.

Bereikbaarheid openbaar vervoer:
Goed bereikbaar. Bushalte lijn 36 op loopafstand. Nabij Metrohalte Prinsenlaan en NS station Rotterdam Alexander.

Oppervlakten:
– Begane grond: 123 m²
– Entresol: 35 m²

Parkeren:
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig op de parkeerterreinen welke in de directe omgeving van de winkelruimte gelegen zijn. Parkeren is gratis.

Opleveringsniveau:
De winkelruimte wordt in de huidige staat opgeleverd, er wordt uitsluitend casco verhuurd.

De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.

Huurprijs:
De huurprijs van de winkelruimte bedraagt € 20.000,– per jaar, te vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten:
Huurder is een nader vast te stellen voorschotbedrag servicekosten verschuldigd inzake een pakket leveringen en diensten welke nog door de verhuurder zullen worden vastgesteld.

Betaling:
Betaling van de huur en servicekosten geschiedt per maand vooruit.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurtermijn:
5 jaar + aansluitende verlengingsperioden van telkenmale 5 jaar.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI- alle huishoudens (2015 =100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zekerheidsstelling:
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie stellen bij een in Nederland erkende bankinstelling, ter grootte van tenminste drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting:
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

Overeenkomst:
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) voor winkelruimte en horecaruimte, versie oktober 2012, met bijbehorende algemene bepalingen.

Disclaimer:
BRiQ real estate B.V. heeft deze vrijblijvende projectinformatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid ervan.

Op alle teksten en beelden in deze vrijblijvende projectinformatie berust het copyright bij BRiQ real estate B.V. Dit houdt in, dat er niets zonder toestemming van BRiQ real estate B.V. mag worden gekopieerd.

Deze vrijblijvende projectinformatie dient slechts als indicatieve informatieverstrekking en kan nimmer worden beschouwd als aanbieding c.q. offerte.

Interesse in dit object?

Caroline van Leeuwe

Real Estate Agent | Office +31 (0)10 511 99 55 vanleeuwe@briq.nl

Vergelijkbare objecten