Nieuwe Binnenweg 112

  • Status beschikbaar
  • Adres Nieuwe Binnenweg 112
  • Plaats rotterdam
  • Buurt N/A
  • Huurprijs € 36.000,-
  • Oppervlakte
    200 m2

Informatie

Voor verhuur is beschikbaar een winkelruimte met kelder, gelegen aan de Nieuwe Binnenweg 112 te Rotterdam, van in totaal ca. 200 m². 

De winkelruimte is gelegen  in het gedeelte tussen de Mathenesserlaan en Westersingel, waar zich een mix van retailers en horeca bevindt. Nabij de winkelruimte zijn onder andere de volgende retailers en horecaondernemingen gevestigd: Vlaamsch Broodhuys, Lilith, Koekela, Mascolori, Zilch, Marqt, Jordy’s Bakery, Odile Hemmen wijnen en spiritualiën en het Westerpaviljoen. 

Locatie:
De Nieuwe Binnenweg is gelegen in het Oude Westen en deze straat heeft zich ontwikkeld tot een populaire straat gekenmerkt door verschillende hippe winkels, (lokale) restaurants en cafés die zich met succes in het gebied gevestigd hebben. Horeca is niet toegestaan.

Bereikbaarheid auto:
De bereikbaarheid per auto is goed te noemen. De op- en afritten van het rijkswegennet zijn binnen enkele auto minuten beschikbaar.

Bereikbaarheid openbaar vervoer:
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed te noemen, de tramhalte alsmede metrostation Eendrachtsplein zijn op loopafstand gelegen.

Oppervlakten:
– Begane grond: ca. 136 m²
– Kelder: ca. 64 m²

Parkeren:
Betaald parkeren kan op de openbare weg.

Opleveringsniveau:
De winkelruimte wordt in de huidige staat opgeleverd, er wordt uitsluitend casco verhuurd.

De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het
gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.

Huurprijs:
De huurprijs van de winkelruimte bedraagt € 36.000,– per jaar, te vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten:
Huurder is een nader te bepalen voorschotbedrag aan servicekosten verschuldigd.

Betaling:
Betaling van de huur en eventuele servicekosten geschiedt per maand vooruit.

Huurtermijn:
5 jaar + aansluitende verlengingsperioden van telkenmale 5 jaar.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI- alle huishoudens (2015 =100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zekerheidsstelling:
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie stellen bij een in Nederland erkende bankinstelling, ter grootte van tenminste drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting:
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

Huurovereenkomst:
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) voor winkelruimte en horecaruimte, versie oktober 2012, met bijbehorende algemene bepalingen.

Disclaimer:
BRiQ real estate B.V. heeft deze vrijblijvende projectinformatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid ervan.

Op alle teksten en beelden in deze vrijblijvende projectinformatie berust het copyright bij BRiQ real estate B.V. Dit houdt in, dat er niets zonder toestemming van BRiQ real estate B.V. mag worden gekopieerd.

Deze vrijblijvende projectinformatie dient slechts als indicatieve informatieverstrekking en kan nimmer worden beschouwd als aanbieding c.q. offerte.

Interesse in dit object?

Vergelijkbare objecten