VGP Park Nijmegen

  • Status beschikbaar
  • Adres VGP Park Nijmegen
  • Plaats oosterhout
  • Buurt N/A
  • Huurprijs Prijs op aanvraag
  • Oppervlakte
    45.551 m2
    In units vanaf 4.949 m2

Informatie

INTRODUCTIE

VPG Park in Nijmegen maakt deel uit van Logistiek Park 15, gelegen in het hart van de regio Arnhem-Nijmegen. Dit is een van de weinige locaties in het midden oostenlijke deel van Nederland waar grootschalige logistiek en distributiecentra kunnen worden ontwikkeld en gebouwd.  Het bedrijvenpark is zeer strategisch gelegen doordat het centraal ligt tussen de Rotterdamse haven en het Duitse Ruhrgebied. Drie soorten modaliteiten komen bij Park 15 samen. Hiermee wordt een goede logistieke doorstroming gewaarborgd.  Spoor (rail Terminal Gelderland), Snelweg (A15) en het Water (BCTN Nijmegen).

Het bedrijvenpark is direct gelegen aan de snelweg A15 ter hoogte van afslag 38 (Elst/Oosterhout). Op korte afstand zijn zowel Arnhem als Nijmegen gelegen. Arnhem is in noordelijke richting te bereiken via de A325, Nijmegen is in zuidelijke richting te bereiken via de N325. De geplande doortrekking van de A15 richting het noordoosten gaat voor een directe aansluiting op de A12 zorgen. Daardoor ontstaat een sterke oost-west verbinding tussen Duitsland en Midden-Nederland. Het Tracébesluit ViA15 is in maart 2017 vastgesteld. Op korte afstand is via de A15 tevens aansluiting op de A50 en de A73, waardoor een goede noord-zuidverbinding is gegarandeerd.

VGP Park Nijmegen is eigendom van VGP NV (“VGP” of “de Groep”). VGP is sinds 2018 actief op de Nederlandse markt en is een toonaangevend pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van  kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP opereert met een volledig geïntegreerd businessmodel met capabiliteit en uitgebreide ervaring langs de hele waardeketen. De Groep heeft een gevorderde grondbank van 5,6 miljoen m² gesitueerd bij grote steden verspreid over heel Europa. De strategische focus van de groep is op de ontwikkeling van logistieke en semi- industriële business parken. Opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, VGP heeft nu circa 180 medewerkers en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening en voor rekening van VGP European Logistics, een joint venture met Allianz Real Estate. Per december 2018 is de bruto waarde van de investeringen van VGP, inclusief de joint venture, €1,94 miljard en het bedrijf heeft een Net Asset Value of intrinsieke waarde (EPRA NAV) van €575 miljoen. VGP staat genoteerd op de beurs van Euronext Brussel en Prague Stock Exchange (ISIN: BE0003878957). Voor verdere informatie: http://www.vgpparks.eu

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID

Park15 is vanuit alle windrichtingen uitstekend te bereiken over weg, water en spoor en daarmee een van de belangrijkste logistieke hotspots van Nederland. 

Bereikbaarheid met de auto, Park15 is strategisch gelegen, direct aan de A15 ter hoogte van afslag 38 (Elst/Oosterhout), en op een steenworp afstand van Arnhem en Nijmegen. Met de aanstaande doortrekking van de A15 richting het noordoosten wordt een directe aansluiting gecreëerd op de A12. Daardoor ontstaat een versterkte oost-westverbinding met Duitsland en Midden-Nederland. Tevens is er op korte afstand een aansluiting op de A50 en A73. Via het recent uitgebreide knooppunt Valburg en de nieuwe brug bij Ewijk is een goede noord-zuidverbinding gegarandeerd.

OPPERVLAKTEN
Warehouse A2 – ca. 4.949 m² bedrijfsruimte
Warehouse B – ca. 21.387 m² bedrijfsruimte
Warehouse C – ca. 19.215 m² bedrijfsruimte

Kantoorruimte, mezzaninevloer en parkeerplaatsen zijn in gezamenlijk overleg nader overeen te komen. Elk ander metrage met betrekking tot de bedrijfsruimte is in overleg bespreekbaar.

OPLEVERINGSNIVEAU
VGP ontwikkeld en beheert gebouwen van hoge kwaliteit, op verzoek kunnen warehosues worden aangepast op de wensen van de toekomstige huurder. Ook wanneer een gebouw al in aanbouw is, zijn er tot op zekere hoogte nog aanpassingen mogelijk waarmee kan worden ingespeeld op speciale technische wensen van de huurder. Een ervaren expertteam van VGP gaat na welke behoeften er bij de huurder zijn, en zorgt vervolgens voor een succesvolle implementatie. VGP werkt continue aan de verdere optimalisatie van hun gebouwen, en houden daarbij altijd rekening met de behoeften van de markt en met actuele technische ontwikkelingen. Uiteraard krijgen energie- efficiëntie en duurzaamheid daarbij altijd prioriteit. 

Bouwkundig en voorzieningen:
– bestrating: grijpende betontegels;
– laad- en loslocaties: zijn geschikt voor 18 meter lange voertuigen;
– poorten: sectionaaldeuren zijn 3,0 bij 3,5 meter groot;
– levellers: laadcapaciteit van 60 kN;
– gevel: geprefabriceerde sandwichpanelen;
– draagconstructie: verankerd in de dragende kolommen van gewapend beton;
– kantoorruimte: airconditioning, systeemplafond, overige bespreekbaar in overleg;
– vloer: monolithische betonplaat, maximaal draagvermogen 70 kN / m²;
– ramen: kantoorruimte bestaan uit geïsoleerd glas;
– verlichting: magazijn 200 LUX, in de ruimte tussen de schappen 300 LUX;
– dak: dakconstructie bestaat uit liggers van beton;
– kolommen: in een raster van 12 x 24 m

HUURPRIJS
De huurprijs is nader overeen te komen.

VOORSCHOT SERVICE KOSTEN
Het voorschot inzake de servicekosten zijn nader overeen te komen.

BETALING
Betaling van de huur en eventuele servicekosten geschiedt per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN(EN)
5 jaar + aansluitende verlengingsperioden van telkenmale 5 jaar, ieder ander termijn is in overleg bespreekbaar.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI- alle huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie stellen bij een in Nederland erkende bankinstelling, ter grootte van tenminste drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

OMZETBELASTING
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

OVEREENKOMST
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) voor kantoorruimte en overige bedrijfsruimte, versie februari 2015, met bijbehorende algemene bepalingen aangevuld met overige voorwaarden.

DISCLAIMER
BRiQ real estate B.V. heeft deze vrijblijvende projectinformatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid ervan.

Op alle teksten en beelden in deze vrijblijvende projectinformatie berust het copyright bij BRiQ real estate B.V. Dit houdt in, dat er niets zonder toestemming van BRiQ real estate B.V. mag worden gekopieerd.

Deze vrijblijvende projectinformatie dient slechts als indicatieve informatieverstrekking en kan nimmer worden beschouwd als aanbieding c.q. offerte.

Interesse in dit object?

Johan de Haan

Real Estate Agent | Industrial & Logistics +31 (0)10 511 99 55 johan@briq.nl

Vergelijkbare objecten