Vijverhofstraat 90

  • Status beschikbaar
  • Adres Vijverhofstraat 90
  • Plaats rotterdam
  • Buurt N/A
  • Huurprijs Prijs op aanvraag
  • Oppervlakte
    90 m2

Informatie

In het iconische bedrijfsverzamelgebouw ‘de Hofbogen’ zijn voor de verhuur diverse multifunctionele ruimten beschikbaar. Voor nadere informatie verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

De Hofbogen
De Hofbogen is een 1,9 kilometer lang verhoogd spoorviaduct gelegen in Rotterdam Noord. Het doorkruist de stad vanaf Hofplein tot aan de A20. Tussen 1904 en 1908 legde de Zuid Hollandse Elektrische Spoorweg Maatschappij (Z.H.E.S.M.) de Hofpleinlijn aan. In het noordelijke deel van Rotterdam werd, dwars door de bestaande 19e eeuwse stadswijken en het even verderop gelegen polderlandschap heen, het Hofpleinviaduct gebouwd. Het iconische rijksmonument deed vanaf 1908 aan als spoorverbinding tussen Rotterdam en
Scheveningen, de Hofpleinlijn bood een alternatief voor de bestaande spoorverbinding richting Den Haag via Delft en vervoerde voornamelijk Rotterdamse badgasten en forensen uit Den Haag en Wassenaar. In 2010 reed de laatste trein over het spoor en in 2015 is het spoor van het dak ontmanteld. In het verhoogde viaduct bevinden zich tal van creatieve bedrijven. Met circa 13.500 m2 aan bedrijfsruimte betreft dit het langste bedrijfsverzamelgebouw van Europa. De Hofbogen is geliefd en wordt gedragen door de actieve ondernemers en buurtbewoners. Je vindt er tal van hippe winkels, koffiezaken en restaurants. Op het dak van Station Hofplein is een dakpark ingericht, het Luchtpark.

Locatie
De Hofbogen, gelegen in Rotterdam-Noord en doorkruist van het centrum tot aan de A20 o.a. de wijken Agniesebuurt, Oude Noorden,
Bergpolder en Liskwartier.

Bereikbaarheid
Auto
De Hofbogen zijn per auto goed bereikbaar. Binnen enkele autominuten bevindt u zich op de Rijkswegen A13 en de A20.

Openbaar vervoer
De Hofbogen zijn tevens goed bereikbaar per openbaar vervoer. Station Rotterdam Centraal bevindt zich op loopafstand en zijn er in de nabije omgeving diverse tram-, bus- en metroverbindingen.

Opleveringsniveau
In overleg met de verhuurder zullen de beschikbare ruimten in casco gerenoveerde staat worden opgeleverd.

De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.

Huurprijs
Op aanvraag. De huurprijs is afhankelijk van de locatie en opleveringsniveau van het gehuurde.

Betaling
Betaling van de huur en servicekosten alsmede de daarover verschuldigde BTW, geschiedt per maand vooruit.

Huurtermijn(en)
5 jaar + verlengingperioden van telkenmale 5 jaar.

Zekerheidsstelling
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie stellen bij een in Nederland erkende bankinstelling, ter grootte van tenminste drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten
Huurder is een nader te bepalen bedrag aan servicekosten verschuldigd, te vermeerderen met BTW.

Aanvaarding
In overleg.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI- alle huishoudens (2015 =100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Omzetbelasting
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

Overeenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ):
– voor kantoorruimte en overige bedrijfsruimte, versie februari 2015, met bijbehorende algemene bepalingen.
– voor winkelruimte en horecaruimte, versie oktober 2012, met bijbehorende algemene bepalingen.

Disclaimer
BRiQ real estate B.V. heeft deze vrijblijvende projectinformatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid ervan.
Op alle teksten en beelden in deze vrijblijvende projectinformatie berust het copyright bij BRiQ real estate B.V. Dit houdt in, dat er niets zonder toestemming van BRiQ real estate B.V. mag worden gekopieerd.
Deze vrijblijvende projectinformatie dient slechts als indicatieve informatieverstrekking en kan nimmer worden beschouwd als aanbieding c.q. offerte.

Interesse in dit object?

Caroline van Leeuwe

Real Estate Agent | Office +31 (0)10 511 99 55 vanleeuwe@briq.nl

Vergelijkbare objecten