Vlietlaan 28C

  • Status verhuurd
  • Adres Vlietlaan 28C
  • Plaats rotterdam
  • Buurt N/A
  • Huurprijs € 625,- p/m
  • Oppervlakte
    53 m2

Foto's

Informatie

OMSCHRIJVING
Thans is voor verhuur beschikbaar ca. 53 m² winkelruimte gelegen aan de Vlietlaan 28C te Rotterdam – Kralingen. De Vlietlaan is een winkelstraat waar voornamelijk lokale retailers zijn gevestigd alsmede enkele horecabedrijven. De herinrichtingswerkzaamheden aan de Vlietlaan en Goudserijweg zijn inmiddels volledig afgerond wat ten goede komt aan het straatbeeld. Nabij de winkelruimte is tevens Albert Heijn gelegen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt door verhuurder aan huurder in de huidige staat opgeleverd en in cascostaat verhuurd.

De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.

OPPERVLAKTE
Begane grond ca. 53 m²

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid per eigen vervoer als openbaar vervoer is zeer goed te noemen. De winkelunit gelegen nabij tramlijn 16.

HUURPRIJS
€ 625,- exclusief btw per maand.

BTW
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

SERVICEKOSTEN
Huurder dient zelf contracten te sluiten met energieleveranciers t.b.v. de nutsvoorzieningen.

HUURBETALING
De huurbetaling geschiedt per kwartaal bij vooruitbetaling.

HUURTERMIJN
Vijf jaar met telkenmale een verlengingsperiode van vijf jaar.

HUURCONTRACT
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), model 2012.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een bankgarantie stellen bij een erkende Nederlandse bankinstelling, ter grootte van drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI- alle huishoudens (2015 =100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

HUURPRIJSHERZIENING
Verhuurder heeft het recht om na een periode van 5 jaar toetsing en aanpassing van de huurprijs te verlangen en vervolgens steeds na een periode van tenminste 5 jaar de laatste huurprijsaanpassing aan de markt. Partijen zullen elkaar 3 maanden voor afloop van een huurtermijn schriftelijk berichten omtrent de gebruikmaking van de mogelijkheid de huurprijs te herzien.

AANVAARDING
In overleg.

OPZEGTERMIJN
12 maanden.

Ligging

Interesse in dit object?

Caroline van Leeuwe

Real Estate Agent | Office +31 (0)10 511 99 55 vanleeuwe@briq.nl

Vergelijkbare objecten