Weerestraat

  • Status ingetrokken
  • Adres Weerestraat
  • Plaats rotterdam
  • Buurt N/A
  • Oppervlakte Afmetingen op aanvraag

Foto's

Informatie

TE KOOP

Afgesloten en verhard buitenterrein geschikt voor meerdere doeleinden gelegen aan de Weerestraat te Rotterdam op bedrijventerrein Spaanse Polder.

Afmeting:
1.185 m² afgesloten terrein

Kadastrale gegevens:
Gemeente Rotterdam 10e afd.
Sectie AC
nummer 1237
groot 11 are en 85 centiare

Bestemming:
Volgens verkregen informatie valt het object onder het bestemmingsplan “Spaanse Polder” waarbij voor het object de bestemming “Bedrijventerrein” geldt. Het object is bestemd voor alle bedrijven die voorkomen in categorie tot en met 5 op de Staat van Bedrijfsactiviteiten die behoort bij dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op aanvraag beschikbaar.

Staat van oplevering:
Het onderhavige onroerend goed wordt “as is” opgeleverd en is voorzien van
– Verharding middels klinkers
– omheining

Vraagprijs:
€ 110.000,– KK

Koopcontract:
De koopovereenkomst zal worden opgemaakt volgens het model van BRiQ real estate.

Oplevering:
nader overeen te komen

Milieu
Het is verkoper niet bekend, of er sprake is van enige vorm van verontreiniging en/of aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen (bodem, grondwater, asbest e.d.) en/of aanwezigheid van ondergrondse olietanks. Elke aansprakelijkheid hieromtrent van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd die uit de aanwezigheid van bodem- en of grondwaterverontreiniging in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Zakelijke rechten
Koper dient vanaf de datum van levering alle erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en beperkte rechten, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.

Ligging

Interesse in dit object?

Vergelijkbare objecten