Weg en Bos 15L

  • Status beschikbaar
  • Adres Weg en Bos 15L
  • Plaats bergschenhoek
  • Buurt N/A
  • Huur- / Koopprijs € 1.995,- p/m / € 299.500,- k.k.
  • Oppervlakte
    190 m2

Informatie

Het bedrijventerrein “Weg en Land” is gelegen aan de rand van Bergschenhoek, op slechts enkele minuten rijden van Rotterdam The Hague airport en de op- en afritten van de Rijksweg A13. Hier heeft Punta Grossa een kwalitatief zeer hoogwaardig bedrijfscomplex ontwikkeld op een ruime kavel aan het Weg en Bos. In totaal zijn er 20 multifunctionele bedrijfsunits gerealiseerd bestaande uit 4 kantoorunits en 16 bedrijfsunits. Thans is er een zelfstandige kantoorruimte beschikbaar van 190 m² voorzien van 6 parkeerplaatsen. De kantoorunit is zeer hoogwaardig afgewerkt en o.a. voorzien van vloerverwarming en LED verlichting.

BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN
15L
95 m² kantoorruimte begane grond
95 m² kantoorruimte verdieping
6 parkeerplaatsen

Huurprijs € 1.995,– per maand excl. BTW
Koorprijs € 299.500,– K.K.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het bedrijfsterrein Weg en Land is uitstekend bereikbaar via de N209. Deze provinciale weg verbindt de A13 (Rotterdam-Den haag) met de A12 (Den Haag-Utrecht). Op het bedrijventerrein Weg en Bos bevindt zich een veelzijdigheid aan bedrijven, zowel voor wat betreft grootte als gebruik.
De op- en afrit naar de rijksweg A13 liggen op circa 7 autominuten zodat met circa 25 autominuten de zuidzijde van Rotterdam goed bereikbaar is. Verder zijn door de realisatie van de rijksweg A4 ook Den Haag en Amsterdam zeer goed bereikbaar.

Bestemming Reistijd

Rotterdam centrum 20 minuten
Rotterdam airport 5 minuten
Schiphol 35 minuten
Den Haag 25 minuten
Dordrecht 35 minuten
Breda 55 minuten
* indicatieve autominuten verstrekt door de ANWB.

PARKEREN
Bij de realisatie van de nieuwbouw bedrijfsruimte wordt rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Elke bedrijfsunit beschikt over tenminste 2 parkeerplaatsen, de kantoorruimten beschikken over 6 parkeerplaatsen.

BESTEMMINGSPLAN
Volgens opgave van de gemeente Lansingerland is voor deze locatie het bestemmingsplan “Weg en Land” van toepassing. Dit plan is vastgesteld d.d. 31 januari 2013. Het perceel heeft volgens de plankaart de bestemming “Bedrijventerrein ” en is bestemd voor bouwwerken, opslag-, en werkterreinen ten behoeve van bedrijven welke zijn vermeld in de categorieën t/m 3.2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan “Weg en Land”. De lijst kunnen wij u op verzoek doen toekomen.

VERGUNNINGEN
De koper of huurder is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen, zoals bijvoorbeeld milieuvergunningen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Bouwaard/algemeen:
– onderheide fundering en betonvloeren, maximale vloerbelasting van circa 1.500kg/m²;
– opbouw staalconstructie;
– betonnen verdiepingsvloeren;
– gemetselde gevelplint;
– aluminium kozijnen, ramen, puien en buitendeuren;
– isolerende beglazing;
– unitscheidende wanden opgetrokken uit kalkzandsteen;
– geïsoleerd staaldak met kunststof dakbedekking;
– eigen meterkast met elektra aansluiting 3x25A;
– eigen water- en gasaansluiting;
– brandblusmiddelen.

Bedrijfsruimte:
– monoliet afgewerkte betonvloer op de begane grond met een maximale vloerbelasting van circa 1.500 kg/m²;
– verdiepingsvloer uitgevoerd in beton (kanaalplaat) met een maximale vloerbelasting van circa 500 kg/m² (unit type I en type III);
– systeemvloer met een maximale vloerbelasting van circa 400 kg/m² (unit type II);
– vrije hoogte onder de staalconstructie circa 6.00 m¹;
– vrije hoogte onder de entresolvloer circa 2,95 m¹;
– vrije hoogte op de entresolvloer onder het staaldak circa 3,00 meter;
– stalen trapopgang naar de entresol-/verdiepingsvloer;
– verwarming in unit type II middels gasgestookte heater;
– verwarming in unit type I en type II middels CV en radiatoren;
– verlichtingsarmaturen onder het staaldak;
– diverse wandcontactdozen;
– elektrisch bedienbare overheaddeuren;
– voorzien van een nette toilet-ruimte inclusief hand-wasbakje met spiegel.

Kantoren:
– systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
– betonvloer met maximale vloerbelasting van circa 250 kg/m2;
– vrije hoogte onder het systeemplafond circa 2,70 m¹;
– binnenwanden afgewerkt met gesausd glasweefsel;
– houten binnendeurkozijnen met stompe deuren;
– hardhouten trap (unit type I);
– wandgoten;
– diverse wandcontactdozen;
– verwarming middels c.v.-installatie en radiatoren;
– luxe pantry met onder- en bovenkastjes en aansluitingen voor koelkast
en vaatwasser (exclusief koelkast, exclusief vaatwasser) (unit type III);
– luxe betegelde toiletruimte met wandcloset en fonteintje.

Buitenterrein:
– verhard middels betonklinkers;
– ingericht met parkeerplaatsen en cijfer-tegels;
– aanrijpalen;
– buitenverlichting wandarmaturen.

SERVICEKOSTEN
Nader in overleg te bespreken.

BTW
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend

HUURBETALING
De huurbetaling geschiedt per maand bij vooruitbetaling.

HUURCONTRACT
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), model 2015.

HUURTERMIJN
5 jaar met 5 verlengingsjaren, ieder andere termijn in overleg.

ZEKERHEIDSTELLING HUUR
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een bankgarantie stellen bij een erkende Nederlandse bankinstelling, ter grootte van tenminste drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI- alle huishoudens (2015 =100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

ZEKERHEIDSTELLING BIJ KOOP
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom is van toepassing op de transactie welke beschreven in bovenstaande informatie.

OMZETBELASTING BIJ KOOP
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub A van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper opteren voor een BTW belaste verkoop.

MILIEU
Het is verkoper/verhuurder niet bekend, of er sprake is van enige vorm van verontreiniging en/of aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen (bodem, grondwater, asbest e.d.) en/of aanwezigheid van ondergrondse olietanks. Elke aansprakelijkheid hieromtrent van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd die uit de aanwezigheid van bodem- en of grondwaterverontreiniging in de onroerende zaak kan voortvloeien.

ZAKELIJK(E) RECHT(EN)
Koper dient alle erfdienstbaarheden, bijzonder lasten en beperkingen, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en beperkte rechten, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.
Voor nadere informatie zie de laatste akte van levering.

OVERIGE CONDITIES
Algemeen:
Deze informatie is uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden onze opdrachtgevers en BRiQ real estate B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door BRiQ real estate B.V. en/of haar opdrachtgever.

Reclamevoering:
Uitsluitend conform richtlijnen van de architect en met inachtneming van de regelgeving van de gemeente Lansingerland.

Voorbehoud:
Mogelijke verkooptransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het complex. Tot het moment dat voornoemde goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Interesse in dit object?

Johan de Haan

Real Estate Agent | Industrial & Logistics +31 (0)10 511 99 55 johan@briq.nl

Vergelijkbare objecten