Westblaak 180

  • Status beschikbaar
  • Adres Westblaak 180
  • Plaats rotterdam
  • Buurt N/A
  • Huurprijs € 145,- per m2 p/j
  • Oppervlakte
    1.458 m2
    In units vanaf 30 m2

Informatie

Betreft:
Zeer representatieve moderne kantoorruimte met eigen parkeervoorzieningen gelegen aan de Westblaak 180, één van de beste kantoorlocaties in het centrum van Rotterdam. Er zijn hier al turnkey kantoorruimten beschikbaar vanaf ca. 30 m. Tevens is recent de entree van het gebouw grondig gerenoveerd. Hier is nu een filiaal van Café Soof gevestigd en hier is tevens de vernieuwde receptie van het gebouw gelegen.

Beschrijving:
Zeer representatieve moderne kantoorruimte met eigen parkeervoorzieningen gelegen aan de Westblaak 180, één van de beste kantoorlocaties in het centrum van Rotterdam. De Westblaak is gelegen in het “hart” van Rotterdam aan de Westblaak nabij de Coolsingel waar vele gerenommeerde bedrijven en instellingen zich hebben gevestigd.

Bereikbaarheid:
Centraal Station en Station Blaak met al zijn openbaar vervoervoorzieningen bevinden zich op loopafstand. Met eigen vervoer is de Westblaak, met name voor een centrumlocatie, goed bereikbaar.

Oppervlakte en indeling:
Voor verhuur is beschikbaar:
Begane grond: diverse kantoorruimte vanaf 1 werkplek;
1e verdieping: diverse kantoorruimten vanaf 1 werkplek;
2e verdieping ca. 563 m² kantoorruimte;
7e verdieping ca. 895 m² kantoorruimte;

Totaal ca. 1.458 m²

Deelverhuur vanaf ca. 30 m². Hele verdiepingen zijn momenteel nog beschikbaar vanaf ca. 895 m².

Parkeren:
Er zijn parkeerplaatsen in de bij het kantoorgebouw behorende parkeergarage voor de verhuur beschikbaar. Parkeernorm ongeveer 1:100. Eventueel zijn er parkeerplaatsen bij te huren in nabijgelegen parkeergarages.
Tevens is er de mogelijkheid om parkeervergunningen aan te vragen voor op de openbare weg bij het Parkeerbedrijf Rotterdam (PBR).

Huurprijs:
De kantoorruimte is te huur vanaf € 145,– per m² per jaar exclusief BTW en servicekosten.
De parkeerplaatsen zijn te huur vanaf € 1.250,– per jaar exclusief BTW.

Huuringangsdatum:
In overleg, doch op korte termijn mogelijk.

Huurperiode(n):
5 jaar + aansluitende verlengingsperioden van telkenmale 5 jaar.

Servicekosten:
In de servicekosten zijn de navolgende leveringen en diensten opgenomen:
Energie:
Ten behoeve van de algemene installaties en de gemeenschappelijke ruimten:
– elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
– waterverbruik inclusief vastrecht.
Ten behoeve van exclusief bij huurder in gebruik zijnde ruimten (vastgesteld middels een tussenmeter of omgeslagen als het percentage van de gehuurde meters op de totale meters van het gebouw):
– elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
– stadsverwarming.
Onderhoud (servicecontracten):
Onderhoud en/of periodieke controle van de volgende installaties/voorzieningen:
– glasbewassing;
– schoonmaak algemeen;
– vuilafvoer;
– personenlift;
– CV- en luchtbehandeling;
– automatische deuren.
Werkzaamheden die niet onder een servicecontract vallen (op regie basis) maar wel begroot worden:
– werkzaamheden ten behoeve van de volgende technische installaties:
personenlift, CV- & luchtbehandeling, automatische deuren, toegangsdeuren, slagboominstallatie, gevelonderhoudsinstallatie en intercom;
– gevelreiniging;
– schoonmaak algemeen;
– algemeen onderhoud;
– verlichting algemeen;
– receptiediensten tijdens kantoortijden (zullen worden verzorgd gedurende de looptijd van het contract);
– brandbeveiliging;
– alarm en beveiliging;
– telefoonkosten van de receptie en de lift;
– terreinonderhoud;
– onderhoud toiletten.
Administratiekosten ad. 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.
Verrekening van de servicekosten geschiedt op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Betalingswijze:
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per kwartaal vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

Huurindexering:
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Staat van oplevering:
De kantoorruimte zal in goede staat worden opgeleverd. De gemeenschappelijke ruimten van het kantoorgebouw zullen stijlvol worden gerenoveerd.

De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.

Zekerheidsstelling:
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld.

Omzetbelasting:
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor B.T.W.-belaste huur.

Huurovereenkomst:
Als basis geldt de ROZ-overeenkomst, kantoor- en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW, versie juli 2003, met bijhorende algemene bepalingen.

Aanvaarding:
In overleg.

Algemeen:
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Ligging

Interesse in dit object?

Rogier van Wijngaarden

Real Estate Agent | Office +31 (0)10 511 99 55 vanwijngaarden@briq.nl

Vergelijkbare objecten