Zwaanshals 520

  • Status ingetrokken
  • Adres Zwaanshals 520
  • Plaats rotterdam
  • Buurt N/A
  • Oppervlakte
    120 m2
    In units vanaf 118 m2

Informatie

OMSCHRIJVING
Thans zijn voor verhuur beschikbaar twee winkelruimtes van ca. 118 m² en 120 m² gelegen aan de Zwaanshals 494 en 520 te Rotterdam. De Zwaanshals is de hipste straat van het Oude Noorden. In de straat zijn allerlei leuke kleding, interieur en vintage winkeltjes gevestigd. Daarnaast zijn er verschillende horecagelegenheden aanwezig.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt door verhuurder aan huurder in cascostaat verhuurd, er wordt in de huidige staat opgeleverd.

De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.

OPPERVLAKTE
De oppervlaktes bedragen respectievelijk ca. 118 m² en 120 m² per unit.

LIGGING
De Zwaanshals is een goedbezochte winkelstraat in de wijk het Oude Noorden. Het aanbod aan winkels is zeer divers, in de straat zijn voornamelijk lokale retailers gevestigd en enkele restaurants. Het aanbod van diverse producten is dan ook groot evenals de verschillende doelgroepen die de winkelstraat bezoeken.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid per eigen vervoer als openbaar vervoer is zeer goed te noemen.

HUURPRIJS
Zwaanshals 494 € 1.153,64 excl. btw per maand
Zwaanshals 520 € 1.159,28,- excl. btw per maand

BTW
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

SERVICEKOSTEN
Het voorschot op de stookkosten bedraagt respectievelijk ca. € 106,- en € 100,-per maand exclusief btw. Het voorschot wordt verrekend op basis van jaarlijkse nacalculatie.

HUURBETALING
De huurbetaling geschiedt per maand bij vooruitbetaling.

HUURTERMIJN
Nader overeen te komen.

HUURCONTRACT
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) winkelruimte, model 2012.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een bankgarantie stellen bij een erkende Nederlandse bankinstelling, ter grootte van drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
De aanpassing van de huurprijs zal jaarlijkse plaatsvinden op 1 juli met 3%.

HUURPRIJSHERZIENING
Verhuurder heeft het recht om na een periode van 5 jaar toetsing en aanpassing van de huurprijs te verlangen en vervolgens steeds na een periode van tenminste 5 jaar de laatste huurprijsaanpassing aan de markt. Partijen zullen elkaar 3 maanden voor afloop van een huurtermijn schriftelijk berichten omtrent de gebruikmaking van de mogelijkheid de huurprijs te herzien.

AANVAARDING
In overleg.

Ligging

Interesse in dit object?

Caroline van Leeuwe

Real Estate Agent | Office +31 (0)10 511 99 55 vanleeuwe@briq.nl

Vergelijkbare objecten