Disclaimer

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt BRiQ geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Copyrights

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij BRiQ. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van BRiQ mag worden gekopieerd.

Privacyverklaring:
Wat wij doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten en overige relaties

BRiQ real estate levert als vastgoed kantoor dienstverlening aan kleine-, middelgrote- en grote ondernemingen. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken.

We verzamelen alleen persoonsgegevens als wij een opdracht voor u uitvoeren, of als u ons kantoor of onze website bezoekt. Wij gebruiken voornamelijk persoonsgegevens om de opdracht voor u uit te voeren. Bijvoorbeeld gegevens die betrekking hebben op een huurovereenkomst voor een kantoorruimte welke u voornemens bent te verhuren of aan te huren. Als u ons kantoor bezoekt, verwerken wij ook de beelden van de camera’s die wij gebruiken om ons pand te beveiligen.

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn de volgende:

We vertellen u altijd wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.

We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals uitvoering opdracht, relatiebeheer, klantenadministratie, en marketing).

We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.

Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.

We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat. We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen.

Uw partner in vastgoed staat altijd voor u klaar.

Laatste nieuws


Real estate agent Industrial & Logistics

Het Industrial en Logistics team zoekt een ambitieuze en enthousiaste makelaar/real estate agent (junior). Ons kantoor kent inmiddels 20 vastgoedprofessionals en…

16 jul
Lees meer