Hands-on Asset Management kan niet zonder energie, kwaliteit en ervaring!

23 nov

Bent u vastgoedeigenaar of fondsmanager en bent u op zoek naar stabiele rendementen voor een langere termijn? Of wilt u juist een korte investeringsperiode en een forse waardesprong realiseren? Dergelijke vragen hebben nog al wat gevolgen voor de keuzes gedurende de looptijd van een investering. Dit kan bepalen of er alleen het hoognodige onderhoud wordt gepleegd of juist in samenwerking met de gebruikers van het pand naar duurzame oplossingen wordt gewerkt.

BRiQ Asset Management wil graag praktische invulling geven aan vastgoedmanagement. Wij geven en krijgen energie als wij samen met eigenaren strategische doelen najagen en realiseren!

Om de juiste keuzes te maken hebben wij een aantal waardes geformuleerd. Hier de eerste: ‘Ken de vastgoedstrategie van de eigenaar en handel daar naar!’.  Het is van groot belang om de strategie van de vastgoed eigenaar te kennen. Door goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en door jarenlange vastgoed ervaring komen we samen met de eigenaar altijd tot een gewenst en realistisch resultaat.

Zo wilde een van onze opdrachtgevers graag op een korte termijn komen tot een verkoop van een pand met veel leegstand en verouderde technische installaties. We zijn gekomen tot de uitvoering van de volgende acties: (1) het verruimen van het bestemmingsplan voor het betreffende pand, (2) het fors terugbrengen van de leegstand, (3) het vervangen van de technische installaties, (4) het energielabel verlaagd naar een C label. Door het uitvoeren van deze acties is met beperkte middelen een succesvolle verkoop mogelijk gemaakt en gerealiseerd.

Door samen strategie te bepalen, of een bestaande strategie tegen het licht te houden hebben wij voor verschillende vastgoedeigenaren keuzes kunnen formuleren, uitvoering kunnen geven aan deze keuzes en inzicht gegeven in de waarde creatie. Daar krijgen wij energie van!

Kijken op welke manier wij uw korte of lange termijn doelstellingen kunnen optimaliseren?

Neem contact met mij op: www.linkedin.com/in/diederikdegeus/ of 06 41290679

Diederik de Geus

 

BRiQ Asset Management