Taxaties tijdens Coronacrisis

6 apr

COVID-19 brengt veel onzekerheid met zich mee en kent helaas gevolgen voor ons allemaal, zowel zakelijk als privé.

Dagelijks krijgen wij de vraag vanuit onze opdrachtgevers of er nog taxaties uitgevoerd kunnen worden. En ja dat kan zeker!

Vanuit BRiQ valuation & research zijn wij elke dag druk bezig om in overeenstemming met de overheidsvoorschriften en de richtlijnen van het RIVM de benodigde taxaties uit te voeren voor onze relaties. Afspraak is bij ons afspraak. Onze taxatieafdeling is namelijk volledig operationeel met een beperkte kantoorbezetting, want werken wij zoveel mogelijk via de cloud vanuit huis.

Voor taxaties ten behoeve financieringsdoeleinden bestaan er diverse mogelijkheden om taxaties uit te voeren. Een aantal financiers en partners van BRiQ hebben tijdelijk de taxatierichtlijnen aangepast in lijn met de adviezen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en indirect met het RIVM. Met deze aanpassing kan een taxatie nu (tijdelijk) ook vaak plaatsvinden via de digitale weg en is een fysieke interne inspectie van de taxateur niet altijd verplicht. Wel dient de taxateur zijn uitgangspunten logischerwijs verder te motiveren en toe te lichten. Daarnaast dienen er voor zgn. Hertaxaties of Markttechnische Updates (waarvoor eerder een Volledige Taxatie heeft plaatsgevonden) vaak geen interne inspecties plaats te vinden.

Mocht een interne inspectie toch benodigd zijn, dan is dit bij een leegstand object in de meeste gevallen mogelijk. Hierbij dienen uiteraard de overheidsvoorschriften en de richtlijnen van het RIVM te worden opgevolgd.

Heeft u vragen op het gebied van taxaties? Neem dan gerust contact met ons op, wij denken graag oplossingsgericht met u mee.

Kennis van zaken nu even niet aan tafel maar wel op papier, via videobellen en aan de telefoon, altijd persoonlijk contact maar wel even op 1,5 meter afstand en kwaliteit boven kwantiteit. Dat is BRiQ real estate.